PV Comfort-PLUS Verzekeringsgegevens

Je fotovoltaïsche verzekering in een oogopslag

Hier vindt u nadere informatie over de onderdelen van PV Comfort PLUS.

VERZEKERING CONTENT

Hier vindt u gedetailleerde informatie over onze verzekering voor zonnepanelen. Let op: dit is slechts een samenvatting van de verzekeringsdekking. Connectiviteit Uw verzekering is uitsluitend geldig met een verzekeringscertificaat (Top PV Insurance).


Elektronicaverzekering

Deze all-risk verzekering dekt alle onvoorziene schade of vernietiging van de verzekerde items, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten zoals aangegeven in de verzekeringsdekking. De elektronicaverzekering vergoedt de kosten van herstel en heraanschaf bij schade als gevolg van bijv.:

 • brand, blikseminslag en explosie
 • hagel, storm, vorst of ijs
 • water, vocht of overstroming
 • kortsluiting, stroompieken, spanningspieken of inductie
 • verlies als gevolg van diefstal (met of zonder braak), roof of plundering
 • opzet van derden (sabotage en vandalisme)
 • dierenbeten (bijv. van marters)
 • bedieningsfouten, onhandigheid
 • constructie-, materiaal- of uitvoeringsfouten
 • maatschappelijke onrust, plundering, staking, uitsluiting

Naast de bovengenoemde herstel- of vervangingskosten, zijn de volgende kostenposten tot 10% van het verzekerde bedrag, maar minimaal EUR 10.000 ook verzekerd tegen het eerste risico:

 • kosten van ontsmetting van indirect door de schade getroffen zaken
 • opruim-, ontsmettings- en verwijderingskosten
 • kosten van grondontsmetting en -verwijdering
 • overige schadegerelateerde kosten
 • reddingskosten

Bovendien zijn ook demontage- en hermontagekosten naar aanleiding van schade aan gebouwen en schadegerelateerde werkzaamheden aan daken en gevels meeverzekerd tot maximaal EUR 25.000.

Uitgesloten van de dekking is schade

 • als gevolg van opzet van de verzekeringnemer of diens vertegenwoordigers
 • als gevolg van oorlogshandelingen van welke aard dan ook
 • als gevolg van kernenergie, nucleaire straling of radioactieve stoffen
 • door terreur
 • als gevolg van normale of bedrijfsspecifieke voortijdige slijtage of ouderdom
 • voor zover een derde voor hen verantwoordelijk is als leverancier (fabrikant of dealer), aannemer of onder een reparatieorder.

WINST VERLIES VERZEKERING

Als de werking van het zonnepanelensysteem van de verzekeringnemer wordt beperkt of onderbroken door verzekerde materiële schade, worden de resulterende financiële verliezen gecompenseerd door de verzekeraar.

Verzekerd zijn:

 • Verloren feed-in tarief
 • Redelijke extra kosten voor externe aankopen van elektriciteit met eigen verbruik
 • Redelijke mitigatiekosten

MINDERINKOMENSVERZEKERING

Met een l Minderinkomensverzekering zijn de niet behaalde resultaten met het zonnepanelensysteem in het verzekeringsjaar verzekerd als de jaarlijkse energieopbrengstprognose met het verzekerde zonnepanelensysteem meer dan 10% afwijkt om een ​​van de volgende redenen:

 • verminderde wereldwijde straling vergeleken met het winstrapport;
 • Defecten in de componenten;
 • uitzonderlijke slijtage van de componenten;
 • uitzonderlijke vervuiling van de componenten;
 • interne operationele schade aan zonnepanelen modules en elektronische componenten.

RETROACTIVITEIT SCHADE

Inkomstenverlies door verstoringen in de infrastructuur van het energiebedrijf of de netbeheerder zijn ook verzekerd.


EIGEN RISICO

De verzekeringnemer draagt ​​het eigen risico dat in de verzekering is vermeld voor elke schade die wordt vergoed.

De eigen risico's van deze verzekering zijn:

 • voor materiële schade EUR 250;
 • 0 dagen voor inkomstenverlies;
 • voor schade met terugwerkende kracht 24 uur;
Bereken nu uw verzekeringspremie