Fotovoltaïsche verzekering

Alle risico's gedekt via één verzekering

Eenvoudig en gemakkelijk voor de beste dekking

Stap 1:

Gegevens van uw zonnepaneleninstallatie

Wij stellen graag een op u persoonlijk toegesneden offerte op voor de verzekering van uw installatie. Om de verzekeringspremie te kunnen berekenen, hebben wij enkele gegevens nodig over de installatie zelf. Deze gegevens worden pas opgeslagen nadat de verzekeringsovereenkomst is gesloten.

Dit moet u weten!

Omvormers en batterijopslag zijn ook verzekerd, mits ze in de systeemwaarde zijn inbegrepen.

Via deze website verzekeren wij fotovoltaïsche systemen tot een maximum van 1.000.000 EUR. Als uw plantwaarde hoger is dan 1.000.000 EUR, stuur ons dan een e-mail.

?
Euro
Geef een afgerond bedrag in euro's op.
? ?
kwp
Geef een waarde op met maximaal één cijfer achter de komma.
?